site map
网站地图
股票代码:600763 sh
杭州口腔医院|“杭口数字化诊疗高新技术企业研究开发中心”被认定为省级高新技术企业研究开发中心
2018-01-15 15:53:37

浙江省科学技术厅公布2017年省级高新技术企业研究开发中心,共有526家企业研究开发中心被认定。

祝贺我院“杭口数字化诊疗高新技术企业研究开发中心”被认定为2017年省级高新技术企业研究开发中心。

微信图片_20180115155235.jpg

微信图片_20180115155241.jpg


网站地图